woensdag 9 november 2016

Blijf bidden

De naam van Jezus Christus gebruiken als aanroep, meer een vorm van gebed. En dan zal het fruit van zijn inspanningen niet verloren gaan. Een vrije  vertaling uit de catechismis, ik kwam deze tegen en herinnerde mij dat dit in het kort ook bij de getijden gebeden vermeld stond. Als een verzoek van  Jezus om achter elkaar door te blijven gaan met bidden aan zijn discipelen.Dag en nacht.
“The invocation of the holy name of Jesus is the simplest way of praying always. When the holy name is repeated often by a humbly attentive heart, the prayer is not lost by heaping up empty phrases, but holds fast to the word and ‘brings forth fruit with patience.’ (cf. Lk 8:15) This prayer is possible ‘at all times’ because it is not one occupation among others but the only occupation: that of loving God, which animates and transfigures every action in Christ Jesus.”
Catechism of the Catholic Church

vrijdag 19 juni 2015

Bijbel app , bible fit je gids door de bijbel.

Leek mij een leuke app Bijbelteksten die je op kan zoeken op steekwoorden. Ik download hem binnenkort even op de nieuwe smartphone en dan zie ik wat die doet op de lange duur. Als die alleen online werkt wordt het wel wat duur in verband met de internet kosten. Maar waarom al dat Engels?
Make the Bible fit into your daily life


Bible-Fit: je gids door de Bijbel

Ben je verliefd? Ben je eenzaam, boos of jaloers? Ben je je baan kwijt? Wil je er iets meer over lezen in de Bijbel? De gratis app Bible-Fit helpt je om snel bijbelteksten te vinden die passen bij wat jij meemaakt. Pas de app aan naar jouw wensen en voorkeuren en het wordt jouw Bijbel-op-zak.


"Bible-Fit is een prachtige app die je helpt om in allerlei situaties een boodschap te vinden. Geen lange stukken, maar korte krachtige woorden die rechtstreeks tot het hart spreken."
Jan Wessels (Directeur EA-EZA)

• Tientallen thema's met bijbelteksten rond gebeurtenissen en gevoelens
• Zelf nieuwe thema's en bijbelverzen toevoegen
• Standaard meegeleverde bijbelvertaling: Groot Nieuws Bijbel, gratis beschikbaar gesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
• Native app dus ook beschikbaar in gebieden met beperkt internetbereik.

Download de gratis app in de AppStore of Google Play.

Bible-Fit: je gids door de Bijbel


dinsdag 8 april 2014

Leuke computer spelletjes voor kinderen die met het geloof te maken hebben

http://www.remigiusbenedictus.nl/kinderen-spelletjes

Hallo jij daar:
Zit je goed daar achter je computer?
Heb je ooit over God nagedacht?
Vast wel, anders was je hier niet.
Speel deze leuke games die met God en het geloof te maken hebben.
Van memorie spel tot kleurplaten en ook raadsel spelletjes.

dinsdag 3 december 2013

reflecties op de boeddhistische paus

Gelezen, de Dalai Lama vind dat men van de christenen- flink kan leren, en de christenen gaat hij verder veel van  meditaties. Leer een ding van mij edele monnik, christenen- zijn tegen meditatie, en voorbehoedsmiddelen, zelfs als deze helpen tegen overbevolking zoals u laats publiekelijk mededeelde, dat men beter voorbehoeds middelen kan gebruiken, of monnik worden, dat laatste is ook  hier in het Westen al bekend.

vrijdag 6 januari 2012

Betekenis namen en de oorsprong.

De oorsprong van namen en de verbinding die men hier mee heeft. Vaak onbewust maar altijd latent in de persoon aanwezig. Wat betekend een naam, wat houdt deze in? Ik zocht naar die van mij. Eerlijkheidshalve om te zien waarom de ene naam hoger staat op de ranking van de zoekmachines dan de ander. Daar is een woord voor in het latijn.. Ik googelde wat op namen en zag een link naar een database over namen plus de achtergrond en geschiedenis. En zag daar deze christelijke heilige Bonaventura Franciscus, ik weet dat dit onder niet geconcentreerd zoeken valt, maar toch een aardig stukje kerk geschiedenis wat er dan boven water komt. De Heere zal mij voor deze wel verontschuldigen, de heilige Bonaventura zal in deze wel  bemiddelaar zijn. Pieter Franciscus, dienaar van de kerk in deze.

Bonaventura Franciscus- Waarom deze de naam? Omdat gelijk begint als die die van Bonifatius, die in Nederland heel bekend is door het geschiedkundige onderwijs op de Lagere scholen ter lande. Dat werkt weer mee aan het kennis nemen van de bijbel. En van Jezus Christus hun verlosser. De stam is Bona van bona nobius pacem, dit gezang kwam als herinnering bij op..
Bonaventura Franciscus.
Zijn theologie is gericht op God als bron van alle kennis; maar in wezen is deze kennis feitelijk de kennis, middels de verlichting door de Christus geschonken.
---- Christus is het eeuwige licht dat zich weerkaatst in de schepping en dat door de goddelijke genadewerking van de openbaring zich bovenal uitstort in de structuur van de menselijke verlichte geest, in wie het ware beeld van God is te vinden. Ten slotte kan een mens boven zichzelf uitstijgen en in de ‘excessus mentis’, de suprarationele (niet irrationele) extase die alle geschapenheid achter zich laat om met God te verkeren, opzien naar het goddelijke licht dat de Christus is.

In Parijs schreef hij van 1253 tot 1257 zijn Commentaren op de vier boeken Sententiën van Petrus Lombardus; deze Sententiën vormden voor de scholastiek het voornaamste theologische leerboek. Voorts schreef hij Quaestiones disputatae, eveneens een bekend genre, ontstaan uit de openbare behandeling van bepaalde onderwerpen uit de theologie en de wijsbegeerte aan de universiteit. Een magistrale samenvatting van de theologie biedt zijn Breviloquium (1257), een wetenschappelijke inleiding tot de theologie zijn De reductione artium ad theologiam.
Van zeer grote betekenis voor de mystiek is zijn Itinerarium mentis in deum (1259), een reisgids voor de ziel op weg naar God, waarin hij zijn theologische inzichten ordende tot een zekere methode naar een steeds grotere kennis van God.Meer over deze kerkvader die als leraar van de kerk is erkend klik op het lint hier ___>
http://www.personenencyclopedie.info/B/Bon/bonaventuraheilige/

zaterdag 2 juli 2011

Vrouwen recht naar de Bijbel.

Ik las deze tekst, en werd nieuwsgierig, vrouwen rechten? Emancipatie, dat herinnerde mij aan een gesprek wat ik had met een zuster in een kerkgebouw hier bij mij in de buurt. Deze vrouw vertelde mij dat wat erin de Bijbel stond geschreven over vrouwen, verplichtingen in huwelijk, en dergelijks. Dat dit niet meer hoeft, of beter weer gegeven dat was ouderwets, niet geëmancipeerd. Nu wat mij bevreemd is dat naar deze dame, en andere christenen, alles wat in de Bijbel staat als waar moet worden beschouwt. Maar opvallend genoeg blijft dan staan, dat men de sociale regelgeving beschreven in de Bijbel niet wilt volgen. Dit is niet te verklaren naar dat de de "Joodse" bijbel. En de Christelijken Bijbel uit elkaar gegroeid zijn. In deze tijd  publiceert men nog steeds uit of naar de 'Bijbel'. En men leest ook het Oude testament. En ook wordt niet alles op het "Nieuwe" testament gebaseerd (iets meer dan 2000 jaar oud). Een, de vrouw is onderdanig aan de man! Dit is een heel belangrijk geschilpunt voor meningsvorming. Men vergeet dat dit nog steeds opgeld doet in de wereld en kerken. Dit emancipatie punt is in Nederland pas een 50 of 60 jaar aan de orde.       Vrouwen mochten geen eigen bankrekening hebben, voor de oorlog als voorbeeld. Dit kleurt al aardig de op de Bijbel gegrondveste vooroorlogse rechtstaat. Men  kreeg de vrijheid om abortus te laten plegen. En ook kiesrecht voor de vrouw. En recht om te scheiden. Eigen inkomen verwerving. Alleenstaand blijven zonder voor een oude vrijster te worden aangezien. Met een man, en Vic versa naar bed gaan. En niet als publieke vrouw of schuinsmarcheerder te worden aangezien. Nu dat is wel naar de Bijbel, men zal niet oordelen! Wie zonder zonde is gooien de eerste steen. Maar waarom wilt men niet naar de Bijbel leven? Oud en nieuw? Men predikt stevig. En gaat dan biljarten, nu dat biljarten mag dan eigenlijk ook niet, ook als men predikt, of beter socialiseert met de leken broeders! Dat laatste is opgedrongen, dat stond eigenlijk nergens. Ik schrijf het wel net neer, maar biljarten op zich, hoe wij dit kennen, is niet zo oud En dan valt biljarten onder tijd verdoen met materiële of mondaine zaken. Als ik mij niet vergist valt dit onder dogmatiseren, nieuwe toevoegingen na de kerstening. Ik bedoelde hiermee de pre katholieke kerk. Een kerstboom hoort bijvoorbeeld niet bij kerst naar het originele schrift. Het is heidens. Dat is waarom het niet mag naar de originele geschriften. De Bijbel is hier een bekende van. Een zuster of nicht trouwt niet met een neef, of broer . Nu dat kan in de Nederlandse wetgeving ook terug gevonden worden. Reden omdat dit inteelt veroorzaakt. Denk eens terug aan de berichtgeving over de Franse dog en de Duitse herdershond, door inteelt kregen deze dieren aangeboren kwalen, zwakke rug, heupen, zwakte in het algemeen, krankzinnigheid, allerlei ziekten. Nu dat gebeurt dan bij mensen ook, (door inteelt). En vroeger had men er minder moeite mee om dit te bewijzen. Ten eerste om het een verbod is. En het is zelfs niet acceptabel  om hierover te gaan discussiëren. Om een lang artikel af te sluiten waarom zijn dan behalve naar de bijbel de meeste voorschriften, die betrekking hebben op de vrouw ouderwets en hoeven deze niet nageleefd te worden? Tenminste dat vertellen de vrouwen steeds weer tegen mij, degene die bekeert moet worden, waarschijnlijk van mijn streng gereformeerde Bijbelse opvoeding, en mijn discipel schap. Maar dat vertel ik er maar niet meer bij.